گرانش بازی آنلاین رایگان، بازی رایگان در گرانش

رایگان بازی های آنلاین

جاذبه آزاد شده بود به بازی آنلاین است، در اینجا شما هم خوب بازی پیروزی بشتابید جاذبه داشته باشد!

جاذبه بازی بسیار ساده است. هر بازیکن باید کنترل جاذبه بشقاب استاد، که تمام است. لازم به ذکر است که بازی گرانش می تواند نه تنها یکی است، اما به دعوت دوستان. با دوستان بازی جاذبه شما تضمین شده است به صرف یک زمان شیرین و لذت بخش است.

بازی های آنلاین:

MMORPG بازی های آنلاین:


بازی مشابه